Υπεύθυνη Carob:

Χριστιάνα Πασχαλίδου

Τηλ.: 99 198954

Email: [email protected]

ΙΜΗ - Συντονισμός:

Λένα Κάκκουρα

Τηλ.: 22 505633

Email: [email protected]

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • PROUD MEDIA SUPPORTERS
  • ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • PROUD MEDIA SUPPORTERS